MINIKOPARKA24.PL

Usługi minikoparką

Prace ziemne

Pomagamy w wykonywaniu robót budowlanych zarówno przy budowie, jak i przebudowie przede wszystkim obiektów mieszkalnych czy usługowych. Oferowane usługi minikoparką pozwalają wykonywać prace ziemne, które byłyby niemożliwe z zastosowaniem sprzętu o standardowych wymiarach.

Dostępny sprzęt

Do wykonywania przez naszą firmę prac ziemnych na terenie Krakowa oraz innych okolicznych miejscowości w województwie małopolskim wykorzystywana jest wielofunkcyjna minikoparka, w której zastosowanych zostało 5 łyżek podsiębiernych. Dysponują one różnymi szerokościami, których wartość waha się od 20 do 65 cm, w zależności od rodzaju i możliwości ich zastosowania. Dzięki jej możliwościom technicznym możemy prowadzić nasze usługi budowlane na poziomie terenu.

W zestawie znajduje się także duża łyżka skarpowa, której szerokość sięga 100 cm. Jej atutem jest także duża objętość, którą można wykorzystać również przy załadunku ziemi.

Zakres prowadzonych robót

Wykonujemy dla naszych klientów usługi minikoparką, które obejmują przede wszystkim:

  • prace ziemne,
  • dokonywanie wyrównywania terenu, do którego stosowana jest przede wszystkim łyżka skarpowa,
  • prowadzenie wykopów w celu wykonania izolacji termicznej oraz wodnej fundamentów budynków,
  • wykonywanie wykopów pod odwadnianie, w tym drenaże francuskie czy opaskowe,
  • przygotowywanie gruntu pod instalacje budowlane, chociażby do systemów gazowych, elektrycznych oraz wodnych.