MINIKOPARKA24.PL

Usługi minikoparką

Prace ziemne

Minikoparka wyposażona jest w 5 łyżek podsiębiernych o różnych szerokościach od 20 cm do 65 cm, jak również w łyżkę skarpową o szerokości 100 cm.


  • prowadzimy wykopy pod instalacje wodne, elektryczne, gazowe
  • wwykopy pod drenaże opaskowe, francuskie
  • wykopy pod izolację i ocieplenia fundamentów
  • prace ziemne i niwelacje terenu